Từ khi nâng cấp lên Gold Supplier, khách hàng cảm thấy tin tưởng và yên tâm khi tiếp cận với gian hàng của chúng tôi
Thứ Ba /  05/06/2018

Người chia sẻ : Bà Dương Tú Anh

Tên công ty : Công ty Cổ phần Thủ công Mỹ nghệ Hoa Lư

Lĩnh vực chính: Thủ công, mỹ nghệ

Nâng cấp lên thành viên Gold Supplier từ năm: 2012

Từ khi nâng cấp lên Gold Supplier, một sự thay đổi lớn đó là khách hàng chủ yếu là khách tiềm năng và sức mua của họ rất cao. Chúng tôi nhận ra rằng, những người mua / những nhà nhập khẩu lớn thường cảm thấy tin tưởng và yên tâm hơn khi họ tiếp cận Gold Supplier hơn là Free member. Sự chứng thực thành viên Gold Supplier sẽ giúp cho nhà cung cấp nâng cao uy tín của mình trên trường quốc tế.

Chúng tôi nhận được khoảng hơn 100 hỏi hàng/tháng; 5% hỏi hàng trở thành Hợp đồng50% trong số đó là qua Alibaba.com.


Câu chuyện thành công

VP Hà Nội

  • Skype Hotline: 090.337.69.96

VP HCM

  • Skype Hotline: 0937.18.69.96