THÔNG BÁO MỚI - “Tối ưu hóa menu và hợp nhất trang của Analytics"
Thứ Năm /  26/10/2023
Để cải thiện trải nghiệm người dùng Analytics, chúng tôi đã hợp nhất và tối ưu hóa một số trang/menu vào ngày 23 tháng 10 năm 2023. Cập nhật này hiện có hiệu lực đối với tất cả các thành viên GGS (bao gồm Basic, Plus, and Verified Supplier). Chi tiết như sau:

1. Hợp nhất 'Non-performing product' & 'Product Performance' thành 'Product Analysis' trong mục 'Product Advisor Pro' / 'Product Advisor' : 


2. Chuyển 'Top keywords' sang 'Keyword Analyzer Pro' / 'Keyword Analyzer' :


3. Sắp xếp 'Keyword Analyzer Pro' / 'Keyword Analyzer' vào mục 'Products':


VP Hà Nội

  • Hotline: 090.337.69.96

VP HCM

  • Hotline: 0937.186.996