DỊCH VỤ GOLD SUPPLIER

TỐI ĐA HÓA CƠ HỘI QUẢNG BÁ KINH DOANH CỦA BẠN!

BASIC - GSB

$1,399

Gold Supplier Basic là dịch vụ thành viên cao cấp và uy tín của Alibaba.com, cho phép doanh nghiệp tối đa hóa cơ hội quảng bá kinh doanh. GSB được nhiều tổ chức uy tín trên thế giới đánh giá là một trong những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hiệu quả nhất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chi tiết
Đăng ký

BASIC - GSB

$1,399

Gold Supplier Basic Pro là dịch vụ thành viên cao cấp nhất, uy tín nhất của Alibaba.com, cho phép doanh nghiệp tối đa hóa cơ hội quảng bá kinh doanh.GSS được nhiều tổ chức uy tín trên thế giới đánh giá là một trong những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hiệu quả nhất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chi tiết
Đăng ký

PREMIUM - GSP

$5,999

GSP - Gold Supplier Premium là dịch vụ thành viên cao cấp nhất, uy tín nhất của Alibaba.com, cho phép doanh nghiệp tối đa hóa cơ hội quảng bá kinh doanh.

Chi tiết
Đăng ký

STANDARD - GSS

$2,999

Gold Supplier Standard là dịch vụ thành viên cao cấp nhất, uy tín nhất của Alibaba.com, cho phép doanh nghiệp tối đa hóa cơ hội quảng bá kinh doanh.GSS được nhiều tổ chức uy tín trên thế giới đánh giá là một trong những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hiệu quả nhất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chi tiết
Đăng ký

Dịch vụ vas

Hỗ trợ doanh nghiệp một cách tối đa

VP Hà Nội

  • Hotline: 090.337.69.96

VP HCM

  • Hotline: 0937.186.996