Tin tức

GIẢI PHÁP ĐƯA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TĂNG TRƯỞNG BỨT PHÁ TRONG NĂM 2024

Theo Bộ Công Thương, năm 2024 thương mại điện tử dự kiến tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 18 - 20%/năm với sự triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp.

THỂ CHẾ LIÊN KẾT VÙNG - TỪ BÀI TOÁN DÂN SỐ ĐẾN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BỀN VỮNG

Thách thức của thương mại điện tử Việt Nam hiện tại cũng như độ khó của bài toán dân số, cả hai vấn đề đều xuất phát từ sự vận động, phát triển tự nhiên của kinh tế - xã hội. Mức sinh thấp và chênh lệch giữa các vùng là kết quả của sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là sự gia tăng mức sống của người dân. Thương mại điện tử cũng là một sản phẩm của sự phát triển kinh tế - xã hội, khi mô hình truyền thống không còn đáp ứng đầy đủ và kịp thời quy luật cung cầu của nền kinh tế thị trường.

KỲ VỌNG XUẤT KHẨU TRONG NĂM 2024

Tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 33,57 tỷ USD, tăng 6,7% so với tháng trước, là tháng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất kể từ tháng 9/2022. Đây có thể coi là khởi đầu tốt, kỳ vọng thắng lợi lớn của xuất khẩu năm 2024.

Các tin đã đưa ngày

VP Hà Nội

  • Hotline: 090.337.69.96

VP HCM

  • Hotline: 0937.186.996