XUẤT KHẨU ĐANG DẦN LẤY LẠI TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG
Thứ Hai /  11/09/2023
Xuất khẩu hàng hóa tháng 8 tăng 7,7% so với tháng trước, thì mức tăng của tháng 8 là rất khả quan. Điều này cho thấy, các giải pháp xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường của các bộ ngành và doanh nghiệp đã mang lại kết quả tích cực...

VP Hà Nội

  • Hotline: 090.337.69.96

VP HCM

  • Hotline: 0937.186.996