Chính sách đổi trả và hoàn tiền
Thứ Ba /  27/05/2014
Alibaba.com sẽ thực hiện chính sách hoàn tiền lại cho khách hàng trong các trường hợp như sau:

Alibaba.com sẽ thực hiện chính sách hoàn tiền lại cho khách hàng trong các trường hợp như sau:

1. Nếu việc xác thực không thành công và sau đó hủy bỏ yêu cầu dịch vụ hoặc Bạn yêu cầu hủy bỏ dịch vụ trong vòng 3 tháng trên thì Alibaba.com sẽ hoàn trả lại phí dịch vụ nhưng Alibaba.com sẽ có quyền trừ 200$ phí hành chính. Bạn phải cung cấp chính xác tài khoản ngân hàng và các thông tin cần thiết khác để Alibaba tiến hành trả lại tiền. Nếu Bạn không cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu để Alibaba tiến hành thủ tục hoàn lại tiền trong vòng 3 tháng, thì sau đó Bạn không có quyền khiếu nại về việc bồi hoàn lại tiền và Alibaba có quyền tước toàn bộ phí Bạn đã trả mà không có thêm bất kỳ trách nhiệm nào.

2. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về thông tin đã được xác thực thì cần phải tiến hành xác thực mới với chi phí của thành viên. Nếu thành viên không thực hiện thanh toán và các thông tin yêu cầu thay đổi không được xác thực, Alibaba.com có thể, tùy theo quyết định, đình chỉ hoặc thu hồi tất cả các dịch vụ liên quan đến thành viên đó mà không hoàn lại tiền hoặc bồi thường khác cho thành viên.

3. Nếu có bất kỳ trường hợp như sau xảy ra thì Alibaba.com có quyền chấm dứt thỏa thuận này ngay lập tức sau khi thông báo đến thành viên bằng văn bản và phí dịch vụ của các dịch vụ chưa sử dụng sẽ bị mất và không hoàn lại tiền, phí cho những dịch vụ đang sử dụng dở

(1) Alibaba.com có căn cứ hợp lý để chắc chắn rằng thành viên sử dụng dịch vụ cho mục đích gian lận hoặc phi pháp khác.;

(2) Khi có khiếu nại hoặc phàn nàn từ bên thứ 3, Alibaba.com có căn cứ hợp lý để chắc chắn rằng thành viên đã cố ý hay thực sự đã vi phạm hợp đồng với bên thứ 3, bao gồm không giới hạn việc thành viên đã thất bại trong việc cung cấp các sản phẩm theo yêu cầu của người khiếu nại sau khi đã nhận tiền mua hàng hoặc thành viên không thanh toán cho bên khiếu nại sau khi đã nhận hàng hoặc thành viên nhận hàng không đúng với thỏa thuận và mô tả;

(3) Alibaba.com có căn cứ hợp lý để chắc chắn rằng thành viên có liên quan đến việc sản xuất và bán những sản phẩm kém chất lượng hoặc sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay các quyền lợi chính đáng của bên thứ 3;

(4) Thành viên chuyển giao một phần hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận này cho bên thứ 3 (bao gồm cả việc nhiều người sử dụng tài khoản này) mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Alibaba.com;

(5) Thành viên bán bất kỳ thông tin kinh doanh liên quan đến người mua và/hoặc chào mua, hỏi hàng mà thành viên có được do sử dụng dịch vụ mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Aliababa.com;

(6) Thành viên tham gia bất kỳ mưu đồ hay hoạt động hủy hoại tính toàn vẹn hoặc hoạt động bình thường của hệ thống máy tính và mạng trên trang Alibaba.com (bao gồm cả việc truy cập trái phép vào hệ thống của trang web, trộm cắp, sửa đổi hoặc xóa thông tin của thành viên khác trên trang web mà không có sự ủy quyền);

(7) Thành viên vi phạm bất kỳ quyền đại diện, cam đoan, đảm bảo trong Điều 6.

(8) Thành viên thất bại trong việc khắc phục vi phạm khác trong thỏa thuận này ngoài  các vi phạm trong mục (1)-(7) này trong vòng 10 ngày kể từ ngày Alibaba có thông báo về sự vi phạm này.

(9) Thành viên ngừng hoạt động hoặc vỡ nợ hoặc đang gặp khó khăn, hoặc trở thành đối tượng của việc kiện tụng cố ý hoặc không cố ý liên quan đến vỡ nỡ, quản lý tài sản, thanh khoản hay cấu thành lợi ích của các bên cung cấp tín dụng hay các việc kiện tụng khác

VP Hà Nội

  • Hotline: 090.337.69.96

VP HCM

  • Hotline: 0937.186.996